X
Pro vstup do sálu se musíte přihlásit.

Program sálu č. 3

Autoimunitní kazuistiky – jak je důležité propojení laboratoře a kliniky
Mgr. Martin Kováč, Ph.D.
"Antifosfolipidový syndrom - co je nového dle EULAR/ACR kritérií 2023"
MUDr. Alena Buliková, Ph.D.
Imunoterapie nádorů (check point inhibitory) a autoimunitní rizika: diagnostické hledisko
MUDr. Jiří Nevrlka
Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
© Produced by BEA PRODUCTION for SOLEN MEDICAL EDUCATION