X
Pro vstup do sálu se musíte přihlásit.

Program sálu č. 1

Doma nie sme nikdy sami
MUDr. Peter Kunč, PhD.,
MUDr. Jaroslav Fábry, PhD.,
MUDr. Peter Ferenc, PhD.,
MVDr. Katarína Ištvánková,
MUDr. Michaela Matiščáková
Všude kolem nás a přesto skrytý, opomíjený, ale s potenciálem ohrozit – co je to?
MUDr. Adriana Šrotová,
Mgr. Karolína Jankovičová, Ph.D.
Diagnostika potravinových alergií, nová EAACI norma v praxi
MUDr. Martin Fuchs
Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
© Produced by BEA PRODUCTION for SOLEN MEDICAL EDUCATION