X

Program sálu č. 1

Program sálu č. 2

Program sálu č. 1

Doma nie sme nikdy sami
MUDr. Peter Kunč, PhD.,
MUDr. Jaroslav Fábry, PhD.,
MUDr. Peter Ferenc, PhD.,
MVDr. Katarína Ištvánková,
MUDr. Michaela Matiščáková
Všude kolem nás a přesto skrytý, opomíjený, ale s potenciálem ohrozit – co je to?
MUDr. Adriana Šrotová,
Mgr. Karolína Jankovičová, Ph.D.
Diagnostika potravinových alergií, nová EAACI norma v praxi
MUDr. Martin Fuchs

Program sálu č. 2

„Význam koncentrace celkového a specifického IgE pro diagnostiku a léčbu alergií v éře precizní molekulární diagnostiky (PAMD@).“
RNDr. Andrea Ondrejková,
MUDr. Gustáv Ondrejka,
Ph.D., Manuela Trojáčková
Zajímavosti, novinky a trendy v oboru AKI
doc. MUDr. Petr Čáp, PhD.
Využití Likelihood Ratio v rutinní diagnostice autoimunitních onemocnění
MUDr. Tomáš Milota, Ph.D.

Program sálu č. 3

Program sálu č. 3

Autoimunitní kazuistiky – jak je důležité propojení laboratoře a kliniky
Mgr. Martin Kováč, Ph.D.
"Antifosfolipidový syndrom - co je nového dle EULAR/ACR kritérií 2023"
MUDr. Alena Buliková, Ph.D.
Imunoterapie nádorů (check point inhibitory) a autoimunitní rizika: diagnostické hledisko
MUDr. Jiří Nevrlka
Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
© Produced by BEA PRODUCTION for SOLEN MEDICAL EDUCATION