X
Pro vstup do sálu se musíte přihlásit.

Program sálu č. 2

„Význam koncentrace celkového a specifického IgE pro diagnostiku a léčbu alergií v éře precizní molekulární diagnostiky (PAMD@).“
RNDr. Andrea Ondrejková,
MUDr. Gustáv Ondrejka,
Ph.D., Manuela Trojáčková
Zajímavosti, novinky a trendy v oboru AKI
doc. MUDr. Petr Čáp, PhD.
Využití Likelihood Ratio v rutinní diagnostice autoimunitních onemocnění
MUDr. Tomáš Milota, Ph.D.
Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
© Produced by BEA PRODUCTION for SOLEN MEDICAL EDUCATION