X

ImmunoDays 2024

 

Pořadatel

Phadia s.r.o. ve spolupráci s oddělením alergologie a klinické imunologie Nemocnice Na Homolce

 

Odborný garant akce

doc. MUDr. Petr Čáp, PhD.

 

Termín

Vzdělávací seminář ImmunoDays 2024 je spuštěný v termínu od 6. května do 31. července 2024. Videa není nutné zhlédnout najednou, je možné se kdykoliv ke sledování vrátit. Registrace je možná do 25. 7. 2024.

 

Registrační poplatek

Účast na této vzdělávací akci je ZDARMA, podmínkou je pouze vyplnění registračního formuláře. Na e-mail vám přijde heslo, pod kterým se přihlásíte.

 

Program

Program je složený z 3 zvlášť akreditovaných bloků, které jsou dle nových pravidel Stavovského předpisu ČLK č. 16 zakončeny autodidaktickým testem. Každý programový blok má přibližně 90 minut a pro zpřístupnění testu je nutné zhlédnout alespoň 70 % edukačních zdrojů!

 

Akreditace

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Každý programový blok je ohodnocen 2 kredity pro lékaře, které získáte po úspěšném složení autodidaktického testu.
Celkem můžete získat až 6 kreditů!

 

Certifikáty

Certifikáty jsou generovány automaticky pro každý blok zvlášť, a to ihned po jeho úspěšném absolvování. Systém je odešle na e-mail uvedený při registraci. Kredity Vám budou nahrány do systému vzdělávání ČLK nejpozději do 10. 8. 2024.

 

Kontakt

Manažerka: Dominika Reková, rekova@solen.cz, +420 770 158 643
Registrace a fakturace: Eliška Pančochová, pancochova@solen.cz, +420 607 190 210

 

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
© Produced by BEA PRODUCTION for SOLEN MEDICAL EDUCATION