X
X

Program

Pracovní lékařství pro praktické lékaře, Garant: doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc.
Poskytování pracovnělékařských služeb praktickými lékaři
Kneidlová M.
Nemoci z povolání
Kneidlová M.
Poruchy sluchu způsobené hlukem
Hrnčíř E.
Nemoci způsobené přetěžováním horních končetin
Hrnčíř E.
Kinetóza
Hrnčíř E.
Nemoci způsobené vibracemi přenášenými na ruce
Gromnica R.
Nemoci způsobené vdechováním fibrogenního prachu
Gromnica R.
Kardiovaskulární onemocnění, Garant: MUDr. Eva Kociánová, Ph.D.
Hypertenze ničí mozek – jak tomu zabránit
Vysočanová P.
Úskalí léčby obézního hypertonika
Ožana M.
Tepová frekvence u hypertoniků – co říkají nová doporučení a jak postupovat v praxi
Kociánová E.
Novinky v doporučeních pro léčbu chronického žilního onemocnění
Černohorská J.
Časná diagnostika a léčba zánětlivých revmatických onemocnění, Garant: prof. MUDr. Petr Němec, Ph.D.
Diferenciální diagnostika monoartritidy
Lukáč A.
Přínosy časné diagnostiky a léčby zánětlivých revmatických onemocnění
Roman R.
Ambulance pro časný záchyt revmatoidní artritidy – zkušenosti Revmatologického ústavu
Šenolt L.
Ambulance časné (revmatoidní) artritidy ve FN u sv. Anny v Brně
Němec P.
Aktuality do vaší ordinace
Racionalizace antisekreční léčby – žhavé téma součastnosti
Bortlík M.
Léčba muskuloskeletální bolesti
Olejárová M.
Fenotypy obezity a volba farmakoterapie
Haluzík M.
Urogenitální infekce – kazuistiky II
Emmer J.
Co dělat s opakovaně nemocným pacientem? Inosin pranobex – bezpečná a účinná imunomodulace
Hospodková M.
Správná kalemie u srdečního selhání je výše, než byste možná čekali: kde je a jak se k ní dostat?
Pudil R.
Léčba otoků u chronické žilní nedostatečnosti
Nováková Z.
Biofilmová probiotika nové generace, patentované kmeny, bakteriální lyzáty a možnosti jejich využití
Vagnerová H.
Geriatrický pacient v ordinaci praktického lékaře, Garant: prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.
Jak v praxi na predesribing
Topinková E.
Novinky v léčbě osteoporózy
Matějovská Kubešová H.
Obezita u seniorů
Bielaková K.
Závislosti, Garant: MUDr. Jiří Pokora
Diagnostika a ústavní léčba závislosti na alkoholu a jiných návykových psychotropních látkách
Pokora J.
Fungování a význam adiktologické ambulance v rámci péče (nejen) o závislé
Věchet D., Věchetová S.
Centrum duševního zdraví a jeho role v zajišťování komplexní psychiatrické péče
Vachková L.
Infekční onemocnění
Problematika HIV/AIDS v České republice ve 21. století
Jerhotová Z.
Přednáška sponzorovaná společností Gilead Sciences, s. r. o.
Léčba covidu-19 v roce 2023 z pohledu rizikových pacientů
Chrdle A.
Přednáška sponzorovaná společností Pfizer, spol. s r. o.
Léčba chronické bolesti, Garant: MUDr. Michal Matias, FIPP
Intervenční algeziologie – filozofie intervenční diagnostiky a léčby akutní a chronické bolesti
Matias M.
Vybrané klinické situace vhodné pro intervenční léčbu bolesti
Matias M.
Bolest zad – klinický algoritmus, možnosti intervenční léčby
Adam M.
Bolest dolní končetiny, (pseudo) radikulární syndrom
Dušek L.
Dermatologie – projevy v obličeji, Garant: MUDr. Yvetta Vantuchová, Ph.D.
Atopická dermatitida u dospělé populace
Kaščáková Z.
Kožní projevy autoimunitních dermatóz
Nováková J.
Klasické obličejové dermatózy
Vantuchová Y.
Névy, prekancerózy a benigní nádory hlavy
Vejrová I.
Maligní nádory hlavy
Vantuchová Y.
Jak si poradit s kosmetickými problémy u svých pacientů
Michalčová S.
Antibiotika – nové strategie, Garant: Mgr. Eva Krejčí, Ph.D.
Multirezistentní bakterie v ambulantní péči
Krejčí E.
Ambulantní léčba respiračních infekcí
Zelená H.
Močové infekce a nová antibiotika
Stryjová L.
Blok – Rehabilitace, Garant: Bc. Tomáš Dvořák
Diferenciální diagnostika pohybového systému, klinické testy
Marková K.
Mýty ve fyzioterapii těhotných
Čiháková V.
Význam přesné diagnostiky ve fyzioterapii
Dvořák T.
Blok – Vnitřní lékařství, Garant: MUDr. Marie Pešková
Bolesti kyčelních kloubů, třísel, stehen a dlouhá cesta k diagnóze
Beníšková M.
Moderní možnosti terapie DM 2. typu
Schneedörfler R.
Nefrotický syndrom
Pešková M.
Blok – Transsexualita, Garant: Mgr. Hana Fifková
Poruchy pohlavní identity (základní pojmy)
Weiss P.
Klinická práce s transsexuálními klienty
Fifková H.
Hormonální terapie u dospělých transsexuálních osob
Weiss V.
Diskuze

Program

Pracovní lékařství pro praktické lékaře, Garant: doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc.
Poskytování pracovnělékařských služeb praktickými lékaři
Kneidlová M.
Nemoci z povolání
Kneidlová M.
Poruchy sluchu způsobené hlukem
Hrnčíř E.
Nemoci způsobené přetěžováním horních končetin
Hrnčíř E.
Kinetóza
Hrnčíř E.
Nemoci způsobené vibracemi přenášenými na ruce
Gromnica R.
Nemoci způsobené vdechováním fibrogenního prachu
Gromnica R.
Kardiovaskulární onemocnění, Garant: MUDr. Eva Kociánová, Ph.D.
Hypertenze ničí mozek – jak tomu zabránit
Vysočanová P.
Úskalí léčby obézního hypertonika
Ožana M.
Tepová frekvence u hypertoniků – co říkají nová doporučení a jak postupovat v praxi
Kociánová E.
Novinky v doporučeních pro léčbu chronického žilního onemocnění
Černohorská J.
Časná diagnostika a léčba zánětlivých revmatických onemocnění, Garant: prof. MUDr. Petr Němec, Ph.D.
Diferenciální diagnostika monoartritidy
Lukáč A.
Přínosy časné diagnostiky a léčby zánětlivých revmatických onemocnění
Roman R.
Ambulance pro časný záchyt revmatoidní artritidy – zkušenosti Revmatologického ústavu
Šenolt L.
Ambulance časné (revmatoidní) artritidy ve FN u sv. Anny v Brně
Němec P.
Aktuality do vaší ordinace
Racionalizace antisekreční léčby – žhavé téma součastnosti
Bortlík M.
Léčba muskuloskeletální bolesti
Olejárová M.
Fenotypy obezity a volba farmakoterapie
Haluzík M.
Urogenitální infekce – kazuistiky II
Emmer J.
Co dělat s opakovaně nemocným pacientem? Inosin pranobex – bezpečná a účinná imunomodulace
Hospodková M.
Správná kalemie u srdečního selhání je výše, než byste možná čekali: kde je a jak se k ní dostat?
Pudil R.
Léčba otoků u chronické žilní nedostatečnosti
Nováková Z.
Biofilmová probiotika nové generace, patentované kmeny, bakteriální lyzáty a možnosti jejich využití
Vagnerová H.
Geriatrický pacient v ordinaci praktického lékaře, Garant: prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.
Jak v praxi na predesribing
Topinková E.
Novinky v léčbě osteoporózy
Matějovská Kubešová H.
Obezita u seniorů
Bielaková K.
Závislosti, Garant: MUDr. Jiří Pokora
Diagnostika a ústavní léčba závislosti na alkoholu a jiných návykových psychotropních látkách
Pokora J.
Fungování a význam adiktologické ambulance v rámci péče (nejen) o závislé
Věchet D., Věchetová S.
Centrum duševního zdraví a jeho role v zajišťování komplexní psychiatrické péče
Vachková L.
Infekční onemocnění
Problematika HIV/AIDS v České republice ve 21. století
Jerhotová Z.
Přednáška sponzorovaná společností Gilead Sciences, s. r. o.
Léčba covidu-19 v roce 2023 z pohledu rizikových pacientů
Chrdle A.
Přednáška sponzorovaná společností Pfizer, spol. s r. o.
Léčba chronické bolesti, Garant: MUDr. Michal Matias, FIPP
Intervenční algeziologie – filozofie intervenční diagnostiky a léčby akutní a chronické bolesti
Matias M.
Vybrané klinické situace vhodné pro intervenční léčbu bolesti
Matias M.
Bolest zad – klinický algoritmus, možnosti intervenční léčby
Adam M.
Bolest dolní končetiny, (pseudo) radikulární syndrom
Dušek L.
Dermatologie – projevy v obličeji, Garant: MUDr. Yvetta Vantuchová, Ph.D.
Atopická dermatitida u dospělé populace
Kaščáková Z.
Kožní projevy autoimunitních dermatóz
Nováková J.
Klasické obličejové dermatózy
Vantuchová Y.
Névy, prekancerózy a benigní nádory hlavy
Vejrová I.
Maligní nádory hlavy
Vantuchová Y.
Jak si poradit s kosmetickými problémy u svých pacientů
Michalčová S.
Antibiotika – nové strategie, Garant: Mgr. Eva Krejčí, Ph.D.
Multirezistentní bakterie v ambulantní péči
Krejčí E.
Ambulantní léčba respiračních infekcí
Zelená H.
Močové infekce a nová antibiotika
Stryjová L.
Blok – Rehabilitace, Garant: Bc. Tomáš Dvořák
Diferenciální diagnostika pohybového systému, klinické testy
Marková K.
Mýty ve fyzioterapii těhotných
Čiháková V.
Význam přesné diagnostiky ve fyzioterapii
Dvořák T.
Blok – Vnitřní lékařství, Garant: MUDr. Marie Pešková
Bolesti kyčelních kloubů, třísel, stehen a dlouhá cesta k diagnóze
Beníšková M.
Moderní možnosti terapie DM 2. typu
Schneedörfler R.
Nefrotický syndrom
Pešková M.
Blok – Transsexualita, Garant: Mgr. Hana Fifková
Poruchy pohlavní identity (základní pojmy)
Weiss P.
Klinická práce s transsexuálními klienty
Fifková H.
Hormonální terapie u dospělých transsexuálních osob
Weiss V.
Diskuze
Stránky jsou optimalizovány pro použití na počítači s internetovým prohlížečem Google Chrome verze 93 a vyšší. Doporučené rozlišení obrazovky pro počítač 1920x1080.
Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
Produced by BEA PRODUCTION for SOLEN