X

Program Medicína pro praxi I

Program Medicína pro praxi II

Program Medicína pro praxi I

MEDICÍNA PRO PRAXI I
První pomoc u popálenin a ambulantní léčba nerozsáhlých popálenin
Štětinský J.
Minoritní popáleniny u diabetiků v ordinaci praktického lékaře
Kaloudová Y.
Chemické popáleniny (poleptání), první pomoc
Raška F.
Změny v antisekreční léčbě v klinické praxi
Bortlík M.
Akutní ambulantní uroinfekce
Emmer J.
Portfolio Onapharm ve světle mezinárodních doporučených postupů
Emmer J.
Prezentace podpořena společností Onapharm s. r. o.

Program Medicína pro praxi II

MEDICÍNA PRO PRAXI II
Mladí ležáci, staří chudáci aneb jak neřešené dysfunkce u dětí mohou vést k velkým potížím s pohybem v dospělosti
Honová K.
Péče o pacienta s kardiostimulátorem
Richter D.

Program Medicína pro praxi III

Program Medicína pro praxi IV

Program Medicína pro praxi III

MEDICÍNA PRO PRAXI III
Jak léčit hypertonika s prediabetem?
Rosolová H.
Můžeme snížit riziko rekurentního infarktu myokardu?
Veselý J.
Rizikové situace v léčbě hypertenze
Vysočanová P.
Kardiovaskulární prevence aneb jak žít déle
Ožana J.
Jak pomoci kůži pacientů s CVD
Navrátilová Z.

Program Medicína pro praxi IV

MEDICÍNA PRO PRAXI IV
Současný pohled na diagnostiku a terapii náhlých příhod břišních
Klos D.
Náhlé příhody břišní v přednemocniční péči
Bébarová L.
Akutní apendicitida – operační vs. konzervativní postup
Stašek M.
Difúzní peritonitida – příčiny a zásady chirurgické léčby
Špička P.
Systémová enzymoterapie a její využití v praxi
Jedlička P.
Regenerace povrchových ran
Jarešová L.
Prezentace podpořena společností Loreal

Program Medicína pro praxi V

Program Medicína pro praxi VI

Program Medicína pro praxi V

MEDICÍNA PRO PRAXI V
Akné v ordinaci praktického lékaře
Nevoralová Z.
Kožní projevy chronické venózní insuficience
Myjavcová V.
Prezentace podpořena společností Pierre Fabre Medicament s. r. o.
Komunikace s problémovým pacientem
Brachová Z.
Respirační infekce – která konkrétní antibiotika volit u jednotlivých syndromů
Štefan M.

Program Medicína pro praxi VI

MEDICÍNA PRO PRAXI VI
Srdeční selhání pro praktické lékaře
Nussbaumerová B.
Jakého rizikového faktoru se máme nejvíce obávat v prevenci kardiovaskulárních onemocnění?
Rosolová H.
Nejčastější arytmie a co s nimi v ordinaci praktického lékaře
Šmíd J.
Psoriáza a kardiometabolické komorbidity
Lomicová I., Cetkovská P.
Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních médiálních služeb na vyžádání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
© BEA PRODUCTION