29. MORAVSKÝ MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ PRO PNEUMOLOGY
7. BESKYDSKÉ PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY, 16. 4. 2021 ON-LINE

Heslo:

Program

přehrát Zahájení
  prim. MUDr. Gustáv Ondrejka, Ph.D.

INTERSTICIÁLNÍ PLICNÍ PROCESY

přehrát Běžný variabilní imunodeficit a intersticiální plicní postižení
  Doubková M.
přehrát Kryptogenní organizující se pneumonie (COP) - bronchiolitis obliterans organizující pneumonii (BOOP) - přehled kazuistika
  Skřičková J., Hrazdirová A., Staňková Y.
přehrát Intersticiální plicní proces nebo taky ne?
  Děrgelová V., Gazdičková M.
přehrát Naše zkušenosti v terapii UIP - kazuistické sdělení
  Šišková L., Ondrejka G.

SYMPOZIUM BOEHRINGER INGELHEIM

přehrát Jak pomoci pacientovi s progredujícím fibrotizujícím fenotypem intersticiálního plicního procesu
  Žurková M., Jakubec P., Lošťáková V., Kriegová E.

SYMPOZIUM GLAXOSMITHKLINE

přehrát Jsou všechny exacerbace astmatu eosinofilní aneb co je potřeba vědět o fenotypech exacerbací pro management onemocnění? (ve spolupráci se společností GSK)
  Zatloukal J.

COVID-19

přehrát Příčiny dušnosti u pacientů po infekci COVID-19
  Jakubec P., Sova M., Genzor S., Mizera J., Žarnayová L., Hajdová L., Lasovská A., Žurková M., Lošťáková V., Müllerová A., Losse S., Voláková E., Václavík A., Zatloukal J., Ježková H., Olejová J., Prášilová P.
přehrát Imunologická diagnostika COVID-19 – poznatky z praxe
  Ondrejka G., Ondrejková A.
přehrát Unikátní humanizovaný myší model ke studiu infekce SARS-Cov-2 a jeho léčby
  Sedláček R., Procházka J.
přehrát Využití rekonvalescentní plazmy v terapii COVID-19
  Votoupal T.

SYMPOZIUM BRISTOL-MYERS SQUIBB

přehrát Opdivo® v léčbě NSCLC: Od výsledků studií ke klinickým zkušenostem a datům z ČR
  Jakubíková L.
přehrát Kombinovaná imunoterapie + limitovaná chemoterapie – další nadějný posun v léčbě NSCLC
  Roubec J.

SYMPOZIUM ROCHE

přehrát Klinický přínos atezolizumabu u předléčených pacientů s NSCLC
  Kultan J.

CHOPN

přehrát Hyperkapnie jako cíl terapie CHOPN
  Sova M.
přehrát Domácí neinvazivní ventilace-kazuistiky
  Vránová M.
přehrát Poloautomatické hodnocení funkčního vyšetření plic v praxi
  Mizera J., Sova M., Genzor S., Jakubec P.

SYMPOZIUM ASTRAZENECA

přehrát Konkomitantní chemoradioterapie a léčba durvalumabem
  Roubec J.
přehrát Durvalumab, osimertinib – klinická zkušenost
  Kultan J.
přehrát Durvalumab v léčbě NSCLC a ES-SCLC – terapeutické indikace
  Skřičková J.

SYMPOZIUM MERCK SHARP & DOHME

přehrát PRECIZNĚ V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ NSCLC
  MUDr. Petr Jakubec, Ph.D., prim. MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D., prim. MUDr. Gustáv Ondrejka, Ph.D.

IMUNOTERAPIE NEBO IMUNOCHEMOTERAPIE V PRVNÍ LINII LÉČBY POKROČILÝCH NSCLC?

přehrát IMUNOTERAPIE NEBO IMUNOCHEMOTERAPIE V PRVNÍ LINII LÉČBY POKROČILÝCH NSCLC?
  prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
  (sponzorovaná přednáška Merck Sharp & Dohme)

NOVINKY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU

přehrát Karcinom plic v roce 2021
  Skřičková J.
přehrát STRN/ALK fúze, vzácná varianta přestavby genu ALK
  Roubec J., Krátký J.
přehrát ROS1 pozitivní ... Nocardie
  Müllerová A.
přehrát Modelování karcinomu plic pomocí myšího PDX modelu
  Králová-Viziová P., Procházka J., Sedláček R.
Hlavní partneři AstraZeneca Boehringer Bristol