X
X

Program

23.11.2021
09:00
Úvodní slovo
09:10
Možnosti využití spontánní sukcese při obnově těžbou narušených míst
prof. RNDr. Karel Prach, CSc.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Botanický ústav AV ČR, v. v. i. – pracoviště Třeboň
09:40
Přírodě blízké rekultivace v těžebních prostorách společnosti Českomoravský štěrk
Ing. Kristýna Šebková Ph.D.
Českomoravský štěrk, a.s.
10:10
Příběh přírodní památky Jehnědno
Ing. Jan Zahradník
LB MINERALS, s.r.o
11:00
Potenciál ekologické obnovy v transformujících se hnědouhelných regionech
Ing. Markéta Hendrychová, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita v Praze
11:30
Rekultivace hadcového lomu a odkaliště zlatého dolu pomocí řízené sukcese
Ing. Karel Kříž a RNDr. Hana Pánková, Ph.D.
ČSOP Vlašim a Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
12:10
Aktuální přístupy a metody lesnických rekultivací v plochách ovlivněných těžbou nerostných surovin
Ing. Vilém Jurek
Rezekvítek, z. s.
13:30
Extenzivní rekreace a obnova suchých trávníků v pískovnách
RNDr. Klára Řehounková, Ph.D.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
14:00
Historie a současnost vápencového lomu Hády na severovýchodním okraji Brna
doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.
Masarykova univerzita a ČSOP Pozemkový spolek Hády
14:30
Lom – okno do geologické minulosti Země
Mgr. Jan Doucek
Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.
15:30
Proč jsou hnědouhelné výsypky centry diverzity na vodu vázaných taxonů?
doc. Ing. Jiří Vojar, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita v Praze
16:00
Post-industriální krajina Ostravska a Karvinska, překážka nebo podpora biodiverzity?
Mgr. Stanislav Ožana, Mgr. Veronika Kornová, Mgr. Eva Bílková, Jiří Valušák
Ostravská univerzita a ZO ČSOP Cieszynianka
16:30
Hnízdění lindušky úhorní v povrchovém dole na Sokolovsku
MUDr. Vít Zavadil, RNDr. Oldřich Bušek, Mgr. Jan Sychra, Ph.D.
ENKI, o.p.s., Třeboň a Masarykova Univerzita
17:00
Těžba surovin v podzemí jako příprava stanovišť chráněných živočichů v Hrubém a Nízkém Jeseníku.
RNDr. Jiří Šafář
AOPK ČR, RP Olomoucko

Partneři akce: