X
X

Program sálu č. 1

12.10.2021
08:30
Zahájení kongresu, úvodní slovo
Urgentní diagnostika
08:40
Urgentní diagnostika v pediatrické radiologii – syndrom týraného dítěte
Kynčl M., 2. LFUK
09:00
Urgentní diagnostika v pediatrické radiologii – abdominální stavy
Rejtar P., LFHK UK
09:20
Plicní diagnostika a umělá inteligence
Lambert L., 1. LF UK
09:40
Němé mozkové ischémie
Malíková H., 3.LF UK
10:00
Spektrální CT u onemocnění COVID-19 a jeho komplikací
Mechl M., LF MU
10:20
Diskuze
10:35
Přestávka
Radiologie v 21. století
10:50
Postavení radiologa v jednadvacátém století
Ferda J., Fakultní nemocnice Plzeň
11:10
Current state and future direction of cardiac computed tomography
Schöpf J., Charleston, Medical Universtity of South Carolina
11:40
Radiomic and artificial inteligence in radiology
De Cecco C. N., Atlanta, Emory University Hospital
12:10
Mamodiagnostika v jednadvacátém století
Lehotská V., Bratislava, Onkologický ústav svätej Alžbety
12:40
Diskuze
12:55
Přestávka
Firemní sdělení
13:10
Firemní sympozium společnosti Philips Česká Republika s.r.o.
Yotam K. (CT Clinical Systems Manager, Philips Israel), Liesbeth G.-O. (MRI Clinical Science Directo
Applications of AI for Philips CT and MRI solutions
13:30
Firemní sympozium společnosti Siemens Healthcare, s.r.o.
Flohr T. (Computed Tomography, Siemens Healthineers)
Photon Counting CT: Technical and Clinical Potential
13:50
Přestávka
Onkologická diagnostika
14:00
Časná diagnostika karcinomu plic
Mírka H., LFP UK
14:20
Moderní onkologická imunomodulační léčba - co by měl radiolog vědět
Weichet J., 3.LF UK
14:40
Staging karcinomu ovaria pomocí CT a MR
Burgetová A., 1.LF UK
15:00
PET/MR u karcinomu rekta
Šprláková A., LF MU
15:20
Diferenciální diagnostika expanzivních procesů ledvin: současné možnosti zobrazovacích metod
Tüdös Z., LF UP
15:40
Diskuze
15:55
Přestávka
Firemní sdělení
16:05
Přednáška podpořená společností Bracco Imaging Czech s.r.o.
Ferda J., Fakultní nemocnice Plzeň
PET radiofarmaka pro zobrazení CAP
16:25
Přednáška podpořená společností Bayer s.r.o.
Ferda J., Fakultní nemocnice Plzeň
Karcinom prostaty a neovaskularizace: Interpretace dynamického T1 zobrazení při MRI
16:45
Přestávka
Kardiovaskulární diagnostika a intervence
16:55
PET/CT a PET/MRI v kardiovaskulární diagnostice
Ferda J., LFP UK
17:15
Diagnostika chronické tromboembolické plicní hypertenze pomocí CT: možnosti využití MDCT s duální energií
Eliáš P., LF OU
17:35
Intervenční radiologie u nemocných s COVID-19
Roček M., 2. UK
17:55
Intervenční léčba hluboké žilní trombózy
Raupach J., LFHK UK
18:15
Současné možnosti endovaskulární léčby onemocnění aorty
Köcher M., LF UP
18:35
Diskuze
18:50
Závěrečné slovo

Program sálu č. 2

13.10.2021
Archiv z 13. 10. 2021 - Vědecká sdělení: Kvůli technickým problémům nebude v archivu tato sekce zajišťovaná Radiologickou klinikou, Lékařskou fakultou UK v Plzni, bohužel dostupná. Omlouváme se všem účastníkům i přednášejícím a děkujeme za pochopení.
14:00
Postižení pankreatu u infekce COVID-19
Birčáková B., VFN Praha
14:12
Využitie MR defekografie při dysfunkciách panvového dna - prvé skúsenosti
Fabiánová D., FN Trnava
14:24
Změny magnetické susceptibility v hluboké šedé hmotě mozkové a cerebrálním kortexu v průběhu fyziologického stárnutí v mladém dospělém a středním věku
Burgetová R., FN Královské Vinohrady
14:36
CEUS v diferenciální diagnostice benigních a maligních ložisek štítné žlázy
Petrášová H., FN Brno
14:48
Kvantitativní hodnocení časných ischemických změn na MR mozku
Čivrný J., FN Olomouc
15:00
Léčba endoleaku typu IA paralelními stentgrafty a endoleaku typu II transabdominální aplikací trombinu u polymorbidního pacienta se solitární ledvinou
Syka M., FN Hradec Králové
15:12
Optimální sledování pacientů po stereotaktické ablativní radioterapii u časného stádia nemalobuněčného karcinomu plic
Resová K., FN Ostrava
15:24
Predikce výsledku reperfuzní terapie u ischmického iktu pomocí perfuzního CT mozku
Heidenreich F., FN Plzeň
15:36
Zobrazení sakroliakálních kloubů pomocí nízkodávkového CT
Korčáková E., FN Plzeň
15:48
Využití kontrastní sonografie u pacientů s Crohnovou chorobou
Válek V. ml., FN Brno
14.10.2021
Archiv z 14. 10. 2021 - Specializační kurz mamodiagnostiky
14:00
Vyšetřovací metody v mamodiagnostice a patol. nálezy na MG a US, BIRADS
Červenková J.
14:45
Prsní implantáty a patologie s nimi spojené
Macová I.
15:00
Intervence v mamodiagnostice
Steyerová P.
15:45
MR prsů
Červenková J.
16:30
Komplexní diagnostika ca prsu, kazuistiky
Skovajsová M.
17:15
Epidemiologie ca prsu, mamografický screening a legislativa
Daneš J.
15.10.2021
Archiv 15. 10. 2021 - Specializační kurz kardiovaskulární diagnostiky
14:00
CT angiografie tepen hlavy a krku, technika vyšetření a patologické nálezy
Heidenreich F.
14:45
CT angiografie aorty, technika vyšetření a patologické nálezy
Ludvík J.
15:00
CT angiografie periferních tepen, technika vyšetření a patologické nálezy
Glanc D.
15:45
CT angiografie koronárních tepen, technika vyšetření a patologické nálezy
Baxa J.
16:30
CT angiografie žilního systému, technika vyšetření a patologické nálezy
Mírka H.
17:15
Jak správně dokumentovat nálezy v CT angiografie
Ferda J.
16.10.2021
Novinky v CT a MR diagnostice
09:00
Možnosti využití photon-counting CT v diagnostice
Ferda J.
09:30
Novinky v diagnostice magnetickou rezonancí MRI fingerprinting
Vítovec M.
10:00
Současné indikace k provádění akutní magnetické rezonance
Mechl M.
Kasuistická sdělení mladých radiologů I
11:00
Méně obvyklá leze zadní jámy lební u dítěte
Draganovičová J.
11:12
Hemoptýza u dítěte s vrozenou srdeční vadou
Meliš T.
11:24
Otrava oxidem uhelnatým – atypický MR nález
Naďová K.
11:36
Ageneze corpus callosum
Pernický J.
11:48
Syndrom intrakraniální hypotenze
Vajda M.
12:00
Expanze orbity – na co nezapomínat
Buk M.
12:12
Využití zobrazovacích metod u časného traumatu skeletu
Válek V. jr.
12:24
Akutní pyelonefritida
Tománková T.
Kasuistická sdělení mladých radiologů II
13:30
Stanovení diagnózy klinicky skrytého hyperparathyroidismu pomocí zobrazovacích metod
Ludvík J.
13:42
Fraktura, čerstvá nebo stará?
Lindner J.
13:54
Systémová mukormykoza
Kremeňová K.
14:06
Infekční kazuistiky z Bulovky
Labiková M.
14:18
Ložiska jater
Slováková P.
14:30
Vzácná poranění parenchymových orgánů břicha při invazivních výkonech
Kucbel M.
14:42
Symptomatické postižení žilního systému při rozsáhlém aneuryzmatu břišní aorty a ilických tepen
Biskup J.
Uroradiologie
15:30
Chemická analýza konkrementů
Vondráková A.
16:00
CT urografie
Charvát R.
16:30
Vyšetření urogenitálního traktu u dětí
Rejtar P.
Vítejte na
XLII. českém
radiologickém kongresu!
Videoarchiv prodloužen do 31. 1. 2022!

Videoarchiv XLII. českého radiologického kongresu je kvůli velkému zájmu prodložen a přednášky tak budou  dostupné až do 31. 1. 2022. V sále č. 1 naleznete hlavní program vysílaný z profesionálního TV Studia, v sále č. 2 pak všechny ostatní části programu

Kvůli technickým problémům nebude v archivu bohužel dostupný program z 13. 10. (vědecká sdělení), zajišťovaný Radiologickou klinikou, Lékařskou fakultou UK v Plzni. Omlouváme se všem účastníkům i přednášejícím dané sekce a děkujeme za pochopení.

Pro přihlášení do videoarchivu použijte stejné heslo, jako na stream z hlavního programu vysílaného 12. 10. 2021.

TIP: Prohlédněte si programovou brožuru a výstavu partnerů kongresu.

Bayer
Bracco
Philips
Siemens
Stránky jsou optimalizovány pro použití na počítači s internetovým prohlížečem Google Chrome verze 93 a vyšší. Doporučené rozlišení obrazovky pro počítač 1920x1080.
Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
Produced by BEA PRODUCTION for SOLEN