X

Program

1. den konference (14.11.2022)
Strategie rozvoje ŽDC

přehrát
Koncepce rozvoje železniční infrastruktury
Luboš Knížek
Ministerstvo dopravy ČR, Praha

přehrát
Financování dopravní infrastruktury
Zbyněk Hořelica
Státní fond dopravní infrastruktury, Praha

přehrát
Zajišťování provozuschopnosti železničních drah
Marcela Pernicová
Generální ředitelství, Správa železnic, Praha

přehrát
Stav a výhled investic Správy železnic, priority rozvoje
Mojmír Nejezchleb
Generální ředitelství, Správa železnic, Praha

přehrát
Diskuse
VRT a nové trendy ve správě a údržbě ŽDC

přehrát
Zabezpečovací zařízení pro železniční budoucnost
Karel Višnovský
závod Technika, AŽD Praha s.r.o.

přehrát
Postup přípravy výstavby vysokorychlostních tratí v ČR
Martin Švehlík
Stavební správa vysokorychlostních tratí, Správa železnic, Praha

přehrát
Nové trendy v diagnostice, dohledací činnosti a údržbě ŽDC
Radek Trejtnar
Generální ředitelství, Správa železnic, Praha

přehrát
Možnosti systémových změn při zajišťování údržby ŽDC
Bohuslav Stečínský
Generální ředitelství, Správa železnic, Praha

přehrát
Diskuse
Koncepční řešení pro budoucnost

přehrát
Úlohy železniční geodézie v zajišťování provozuschopnosti a digitalizaci infrastruktury
Libor Vavrečka
Správa železniční geodézie, Správa železnic, Praha

přehrát
Implementace systému ERTMS/ETCS na české železniční infrastruktuře
Vojtěch Porwisz
Generální ředitelství, Správa železnic, Praha

přehrát
Energetika na železnici
Jaromír Hrubý
Generální ředitelství, Správa železnic, Praha

přehrát
Diskuse a závěr prvního dne konference
2. den konference (15.11.2022)
Mechanizace a diagnostika

přehrát
Speciální vozidla Správy železnic, státní organizace, pro zajištění provozuschopnosti dráhy
Jan Železný
Generální ředitelství, Správa železnic, Praha

přehrát
Strategie vybavení zhotovitelských firem traťovou mechanizací
Radim Wrana
Subterra a.s., Divize 3, Tišnov

přehrát
Strategie vybavení mechanizací společnosti HROCHOSTROJ
Martin Varecha
HROCHOSTROJ a.s., Pardubice

přehrát
Strojní čištění kolejového lože ve výhybkách strojem URM 700-2
Georg Skalla
Franz Plasser Vermietung GmbH

přehrát
Diskuse
Zajišťování provozuschopnosti dráhy

přehrát
Údržbové základny pro vysokorychlostní tratě
Jiří Merta
Stavební správa vysokorychlostních tratí, Správa železnic, Praha

přehrát
Dispečerské řízení při zajišťování provozuschopnosti - historie, současnost a budoucnost
Bohuslav Stečinský
Generální ředitelství, Správa železnic, Praha

přehrát
Digitalizace kontrolní a dohlédací činnosti v oblasti traťového hospodářství
Martin Táborský
Generální ředitelství, Správa železnic, Praha

přehrát
Součinnost výrobce při zajišťování provozuschopnosti výhybek
Roman Šlézar
DT – Výhybkárna a strojírna, a.s., Prostějov

přehrát
Diskuse
Zkušenosti a plány zahraničních partnerů

přehrát
Design železničních stanic, údržba a rozdělení odpovědností
Bernd Schweiger
Österreichische Bundesbahnen (ÖBB), Rakouská republika

přehrát
Specifika údržby vysokorychlostních tratí
Marc Ledet
Société nationale des chemins de fer français (SNCF), Francouzská republika

přehrát
Přeshraniční projekt Krušnohorský tunel
Michael Menschner
Deutsche Bahn Netz AG (DB), Spolková republika Německo

přehrát
Inovace v technologii podbíjení
Martin Varecha a Aleš Bělík
HROCHOSTROJ a.s., Pardubice

přehrát
Diskuse a závěr druhého dne konference
3. den konference (16.11.2022)
Efektivní řešení v oblasti železničního spodku

přehrát
Systém řešení nestabilních úseků železničního spodku
Petr Břešťovský
Generální ředitelství, Správa železnic, Praha

přehrát
Sanace nestabilních úseků Hájek – Dalovice
Jan Ďurove
Geotechnika Ďurove s.r.o., Karlovy Vary - Stará Role

přehrát
Problematika hloubkového zlepšování tělesa železničního spodku
Petr Svoboda
KELLER – speciální zakládání, spol. s r.o.
Příprava infrastruktury pro zvyšování rychlostí

přehrát
Typová řešení pro oblast přípravy staveb
Ivo Jauris
Generální ředitelství, Správa železnic, Praha

přehrát
Realizace stavby IV. tranzitního železničního koridoru - Modernizace trati Sudoměřice - Votice a její úprava pro rychlost 200 km/h
Lumír Pyszko
OHLA ŽS, a.s., Divize železnice, Brno

přehrát
Zkušenosti se zaváděním rychlosti 200 km/h na stávajících tratích
Pavel Šprdlík
Oblastní ředitelství Brno, Správa železnic

přehrát
Životnost součástí železničního svršku
Ondřej Gazárek
Generální ředitelství, Správa železnic, Praha

Produced by BEA PRODUCTION for EXPOmedia © 2022