X
X

Program

14.11.2022
Strategie rozvoje ŽDC
14:00
Koncepce rozvoje železniční infrastruktury
Luboš Knížek
Ministerstvo dopravy ČR, Praha
14:20
Financování dopravní infrastruktury
Zbyněk Hořelica
Státní fond dopravní infrastruktury, Praha
14:40
Zajišťování provozuschopnosti železničních drah
Marcela Pernicová
Generální ředitelství, Správa železnic, Praha
15:00
Stav a výhled investic Správy železnic, priority rozvoje
Mojmír Nejezchleb
Generální ředitelství, Správa železnic, Praha
15:15
Diskuse
15:20
Přestávka
VRT a nové trendy ve správě a údržbě ŽDC
15:35
Zabezpečovací zařízení pro železniční budoucnost
Karel Višnovský
závod Technika, AŽD Praha s.r.o.
15:55
Postup přípravy výstavby vysokorychlostních tratí v ČR
Martin Švehlík
Stavební správa vysokorychlostních tratí, Správa železnic, Praha
16:15
Nové trendy v diagnostice, dohledací činnosti a údržbě ŽDC
Radek Trejtnar
Generální ředitelství, Správa železnic, Praha
16:35
Možnosti systémových změn při zajišťování údržby ŽDC
Bohuslav Stečínský
Generální ředitelství, Správa železnic, Praha
16:50
Diskuse
16:55
Přestávka
Koncepční řešení pro budoucnost
17:15
Úlohy železniční geodézie v zajišťování provozuschopnosti a digitalizaci infrastruktury
Libor Vavrečka
Správa železniční geodézie, Správa železnic, Praha
17:30
Implementace systému ERTMS/ETCS na české železniční infrastruktuře
Vojtěch Porwisz
Generální ředitelství, Správa železnic, Praha
17:45
Energetika na železnici
Jaromír Hrubý
Generální ředitelství, Správa železnic, Praha
18:00
Diskuse a závěr prvního dne konference
15.11.2022
Mechanizace a diagnostika
08:30
Speciální vozidla Správy železnic, státní organizace, pro zajištění provozuschopnosti dráhy
Jan Železný
Generální ředitelství, Správa železnic, Praha
08:50
Strategie vybavení zhotovitelských firem traťovou mechanizací
Radim Wrana
Subterra a.s., Divize 3, Tišnov
09:10
Strategie vybavení mechanizací společnosti HROCHOSTROJ
Martin Varecha
HROCHOSTROJ a.s., Pardubice
09:30
Strojní čištění kolejového lože ve výhybkách strojem URM 700-2
Georg Skalla
Franz Plasser Vermietung GmbH
09:40
Diskuse
09:45
Přestávka
Zajišťování provozuschopnosti dráhy
10:00
Údržbové základny pro vysokorychlostní tratě
Jiří Merta
Stavební správa vysokorychlostních tratí, Správa železnic, Praha
10:20
Dispečerské řízení při zajišťování provozuschopnosti - historie, současnost a budoucnost
Bohuslav Stečinský
Generální ředitelství, Správa železnic, Praha
10:40
Digitalizace kontrolní a dohlédací činnosti v oblasti traťového hospodářství
Martin Táborský
Generální ředitelství, Správa železnic, Praha
11:00
Součinnost výrobce při zajišťování provozuschopnosti výhybek
Roman Šlézar
DT – Výhybkárna a strojírna, a.s., Prostějov
11:10
Diskuse
11:15
Přestávka
Zkušenosti a plány zahraničních partnerů
11:30
Design železničních stanic, údržba a rozdělení odpovědností
Bernd Schweiger
Österreichische Bundesbahnen (ÖBB), Rakouská republika
12:00
Specifika údržby vysokorychlostních tratí
Marc Ledet
Société nationale des chemins de fer français (SNCF), Francouzská republika
12:30
Přeshraniční projekt Krušnohorský tunel
Michael Menschner
Deutsche Bahn Netz AG (DB), Spolková republika Německo
13:00
Inovace v technologii podbíjení
Martin Varecha a Aleš Bělík
HROCHOSTROJ a.s., Pardubice
13:30
Diskuse a závěr druhého dne konference
16.11.2022
Efektivní řešení v oblasti železničního spodku
08:30
Systém řešení nestabilních úseků železničního spodku
Petr Břešťovský
Generální ředitelství, Správa železnic, Praha
08:55
Sanace nestabilních úseků Hájek – Dalovice
Jan Ďurove
Geotechnika Ďurove s.r.o., Karlovy Vary - Stará Role
09:20
Problematika hloubkového zlepšování tělesa železničního spodku
Petr Svoboda
KELLER – speciální zakládání, spol. s r.o.
09:50
Přestávka
Příprava infrastruktury pro zvyšování rychlostí
10:10
Typová řešení pro oblast přípravy staveb
Ivo Jauris
Generální ředitelství, Správa železnic, Praha
10:30
Realizace stavby IV. tranzitního železničního koridoru - Modernizace trati Sudoměřice - Votice a její úprava pro rychlost 200 km/h
Lumír Pyszko
OHLA ŽS, a.s., Divize železnice, Brno
10:50
Zkušenosti se zaváděním rychlosti 200 km/h na stávajících tratích
Pavel Šprdlík
Oblastní ředitelství Brno, Správa železnic
11:10
Životnost součástí železničního svršku
Ondřej Gazárek
Generální ředitelství, Správa železnic, Praha

Program

14.11.2022
Strategie rozvoje ŽDC
14:00
Koncepce rozvoje železniční infrastruktury
Luboš Knížek
Ministerstvo dopravy ČR, Praha
14:20
Financování dopravní infrastruktury
Zbyněk Hořelica
Státní fond dopravní infrastruktury, Praha
14:40
Zajišťování provozuschopnosti železničních drah
Marcela Pernicová
Generální ředitelství, Správa železnic, Praha
15:00
Stav a výhled investic Správy železnic, priority rozvoje
Mojmír Nejezchleb
Generální ředitelství, Správa železnic, Praha
15:15
Diskuse
15:20
Přestávka
VRT a nové trendy ve správě a údržbě ŽDC
15:35
Zabezpečovací zařízení pro železniční budoucnost
Karel Višnovský
závod Technika, AŽD Praha s.r.o.
15:55
Postup přípravy výstavby vysokorychlostních tratí v ČR
Martin Švehlík
Stavební správa vysokorychlostních tratí, Správa železnic, Praha
16:15
Nové trendy v diagnostice, dohledací činnosti a údržbě ŽDC
Radek Trejtnar
Generální ředitelství, Správa železnic, Praha
16:35
Možnosti systémových změn při zajišťování údržby ŽDC
Bohuslav Stečínský
Generální ředitelství, Správa železnic, Praha
16:50
Diskuse
16:55
Přestávka
Koncepční řešení pro budoucnost
17:15
Úlohy železniční geodézie v zajišťování provozuschopnosti a digitalizaci infrastruktury
Libor Vavrečka
Správa železniční geodézie, Správa železnic, Praha
17:30
Implementace systému ERTMS/ETCS na české železniční infrastruktuře
Vojtěch Porwisz
Generální ředitelství, Správa železnic, Praha
17:45
Energetika na železnici
Jaromír Hrubý
Generální ředitelství, Správa železnic, Praha
18:00
Diskuse a závěr prvního dne konference
15.11.2022
Mechanizace a diagnostika
08:30
Speciální vozidla Správy železnic, státní organizace, pro zajištění provozuschopnosti dráhy
Jan Železný
Generální ředitelství, Správa železnic, Praha
08:50
Strategie vybavení zhotovitelských firem traťovou mechanizací
Radim Wrana
Subterra a.s., Divize 3, Tišnov
09:10
Strategie vybavení mechanizací společnosti HROCHOSTROJ
Martin Varecha
HROCHOSTROJ a.s., Pardubice
09:30
Strojní čištění kolejového lože ve výhybkách strojem URM 700-2
Georg Skalla
Franz Plasser Vermietung GmbH
09:40
Diskuse
09:45
Přestávka
Zajišťování provozuschopnosti dráhy
10:00
Údržbové základny pro vysokorychlostní tratě
Jiří Merta
Stavební správa vysokorychlostních tratí, Správa železnic, Praha
10:20
Dispečerské řízení při zajišťování provozuschopnosti - historie, současnost a budoucnost
Bohuslav Stečinský
Generální ředitelství, Správa železnic, Praha
10:40
Digitalizace kontrolní a dohlédací činnosti v oblasti traťového hospodářství
Martin Táborský
Generální ředitelství, Správa železnic, Praha
11:00
Součinnost výrobce při zajišťování provozuschopnosti výhybek
Roman Šlézar
DT – Výhybkárna a strojírna, a.s., Prostějov
11:10
Diskuse
11:15
Přestávka
Zkušenosti a plány zahraničních partnerů
11:30
Design železničních stanic, údržba a rozdělení odpovědností
Bernd Schweiger
Österreichische Bundesbahnen (ÖBB), Rakouská republika
12:00
Specifika údržby vysokorychlostních tratí
Marc Ledet
Société nationale des chemins de fer français (SNCF), Francouzská republika
12:30
Přeshraniční projekt Krušnohorský tunel
Michael Menschner
Deutsche Bahn Netz AG (DB), Spolková republika Německo
13:00
Inovace v technologii podbíjení
Martin Varecha a Aleš Bělík
HROCHOSTROJ a.s., Pardubice
13:30
Diskuse a závěr druhého dne konference
16.11.2022
Efektivní řešení v oblasti železničního spodku
08:30
Systém řešení nestabilních úseků železničního spodku
Petr Břešťovský
Generální ředitelství, Správa železnic, Praha
08:55
Sanace nestabilních úseků Hájek – Dalovice
Jan Ďurove
Geotechnika Ďurove s.r.o., Karlovy Vary - Stará Role
09:20
Problematika hloubkového zlepšování tělesa železničního spodku
Petr Svoboda
KELLER – speciální zakládání, spol. s r.o.
09:50
Přestávka
Příprava infrastruktury pro zvyšování rychlostí
10:10
Typová řešení pro oblast přípravy staveb
Ivo Jauris
Generální ředitelství, Správa železnic, Praha
10:30
Realizace stavby IV. tranzitního železničního koridoru - Modernizace trati Sudoměřice - Votice a její úprava pro rychlost 200 km/h
Lumír Pyszko
OHLA ŽS, a.s., Divize železnice, Brno
10:50
Zkušenosti se zaváděním rychlosti 200 km/h na stávajících tratích
Pavel Šprdlík
Oblastní ředitelství Brno, Správa železnic
11:10
Životnost součástí železničního svršku
Ondřej Gazárek
Generální ředitelství, Správa železnic, Praha

Produced by BEA PRODUCTION for EXPOmedia © 2022