-- NEBO --

Přihlášení

14.11.2022
14:00

  
 
Rádi bychom vás pozvali na konferenci ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 2022, která se koná v Clarion Congress Hotel Olomouc a to v termínu  14. – 16. listopadu 2022. Tak jako obvykle pro vás připravujeme konferenci s aktuálními tématy z oblasti železniční dopravní cesty. Příspěvky se budou týkat otázek zajišťování provozuschopnosti železniční dopravní cesty, její správy, modernizace, údržby, diagnostikya použití nových konstrukcí a technologií pro železniční stavby.
Konference se pravidelně účastní přes 400 pracovníků nejen z organizačních složek Správy železnic, ale rovněž zhotovitelů stavebních prací, výrobců součástí pro stavby a udržování železničních tratí, projektantů, zástupců výzkumných ústavů a vysokých škol z České republiky i ze zahraničí. Akce je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Produced by BEA PRODUCTION for EXPOmedia © 2022