X
X

Program sálu č. 1

04.10.2021
1. blok: Vize železnice dle motta „Rychle a bezpečně I.“
14:00
Modernizace železniční infrastruktury s vazbou na sdělovací a zabezpečovací techniku, realizované a připravované stavby
Mojmír Nejezchleb, Správa železnic, generální ředitelství
14:15
Role O14 při zvyšování rychlosti a bezpečnosti na železnici
Martin Krupička, Správa železnic, generální ředitelství
14:30
Příprava vysokorychlostních tratí v ČR
Martin Švehlík, Správa železnic, generální ředitelství
14:45
Vysokorychlostní tratě z pohledu sdělovací a zabezpečovací techniky
Radek Dobiáš, Správa železnic, generální ředitelství
15:00
České technologie pro moderní železnici
Antonín Diviš, ACRI
15:15
Coffee Break
15:45
Představení mezinárodní spolupráce
Radek Čech, Správa železnic, generální ředitelství
16:00
Implementace systému ETCS na tratích SŽ
Tomáš Konopáč, Správa železnic, generální ředitelství
2. blok: Interoperabilita v rámci Evropy
16:20
Implementace systému ETCS na tratích DB
Kristian Weiland, DB
16:40
Implementace systému ETCS na tratích ÖBB
zástupce ÖBB
17:00
Implementace systému ETCS na tratích PKP PLK
zástupce PLK
17:20
ERTMS National program na tratích v Itálii.
Fabio Senesi
17:40
Odborná diskuse
05.10.2021
1. blok: Dodatečné instalace palubních částí systému ETCS na vozidla
09:00
Instalace palubní části ETCS na speciální hnací vozidla SŽ
Tomáš Nachtman, Správa železnic, generální ředitelství
09:15
Požadavky DÚ (NSA) pro schválení dodatečné zástavby palubní části ETCS na vozidla
Jaromír Bittner, Drážní úřad (případně jiný zástupce DÚ)
09:30
Instalace palubní části systému ETCS na vozidla z pozice hodnotitele bezpečnosti
Karel Beneš, Výzkumný Ústav Železniční
09:45
Aktuální projekty zástaveb OBU ETCS v odpovědnosti AŽD Praha
Jan Švíka, AŽD Praha
10:00
Zkušenosti s vybavením drážních vozidel systémem ETCS L2 BL3
Tomáš Businský, ČD-Telematika
10:15
Odborná diskuse
10:30
Coffee Break
2. blok: Traťová část systému ETCS
11:15
Problematika provozování systému ETCS
Vladimír Říha, Správa železnic, Centrum telematiky a diagnostiky
11:30
Podmínky výhradního provozu systému ETCS
Martin Trögel, Správa železnic, generální ředitelství
11:45
Upgrade KP ETCS na BL3
Antonín Diviš, AŽD Praha
12:00
Provádění testů kompatibility (ESC-CZ) v ZC Velim
Jan Vašků, Výzkumný ústav železniční
12:15
Odborná diskuse
12:30
Přestávka
3. blok: Vše se točí kolem systému ETCS
14:00
Koncepce zvyšování bezpečnosti na regionál. tratí
Radek Dobiáš, Správa železnic, generální ředitelství
14:15
EULYNX ve světle evropské normalizace
Peter Gurník, AŽD Praha
14:30
ATO over ETCS
Aleš Lieskovský, AŽD Praha
14:45
Zjednodušená mobilní část ETCS?
Antonín Diviš, AŽD Praha
15:00
Odborná diskuse
15:15
Coffee Break
4. blok: Sdělovací zařízení
15:45
Koncepce datových sítí
Vladimír Hora, Správa železnic, generální ředitelství
16:00
Segmentace a bezpečnost technologických sítí
Vojtěch Richter, TTC MARCONI
16:15
Vývoj v oblasti digitálních rádiových sítí
Ondřej Borovský, Správa železnic, generální ředitelství
16:30
FRMCS
Petr Vítek, Kontron Transportation
16:45
Pokrytí železničních koridorů v roce 2021
Pavel Cídl, ČTÚ
17:00
Jednotné záznamové prostředí
Jaroslav Váňa, Správa železnic, Centrum telematiky a diagnostiky
17:15
Aktuální trendy v záznamu dispečerských aplikací a pracovišť
Michal Drápalík, RETIA
17:30
Odborná diskuse
06.10.2021
Sekce sdělovací:
09:00
Vizuální a informační zařízení z produkce firmy Starmon
Ondřej Kovář, STARMON
09:15
IP rozhlasový systém
Josef Pethö, INOMA COMP
09:30
Bezpečný přístup ke správě aplikací a systémů
Petr Koch, Clarystone
09:45
Budování datových center pomocí VXLAN
Vojtěch Richter, TTC MARCONI
10:00
Cisco CyberVision - Zabezpečte své průmyslové řídicí systémy
Pavel Smolík, CISCO SYSTEMS
10:15
Paketové přenosy pro systém ETCS (GPRS)
Jiří Šanovec, AŽD Praha
10:30
Odborná diskuse
10:45
Coffee Break
11:15
Vývoj v oblasti diagnostiky závad jedoucích železničních vozidel
Vladimír Říha, Správa železnic, Centrum telematiky a diagnostiky
11:30
Dynamická váha WILD
Jaroslav Hronek, TAMTRON
11:45
Dynamická váha eRDM
Zsolt Szepessy, EVOPRO
12:00
Inovativní řešení vedoucí ke zvýšené spolehlivosti diagnostiky závad jedoucích železničních vozidel a železniční infrastruktury
Ladislav Smatana, DSRAILTECH
12:15
Problematika vysokorychlostního vážení na železnici
Jan Hlaváček, ČD-Telematika
12:30
Odborná diskuse

Program sálu č. 2

06.10.2021
Sekce zabezpečovací:
09:00
Stavědlo K-2002 s LED návěstidly, přenosovým systémem a počítačem náprav SIRIUS 2.0 pro trať Havlíčkův Brod-Humpolec
Jiří Hollinger, STARMON
09:15
Zkušenosti z automatického testování SW SZZ
Lubomír Macháček, AŽD Praha
09:30
Zkušenosti s nasazením provizorních zabezpečovacích zařízení při modernizaci železničních uzlů
Jaroslav Mládek, STARMON
09:45
Rozšiřování ASVC na české železnici
Vlastimil Polach, AŽD Praha
10:00
Autonomní vlak – cíle, postupy, předpoklady
Vítězslav Landsfeld, AŽD Praha
10:15
Odborná diskuse
10:30
Coffee Break
11:00
Aktuální trendy v oblasti PZS
Marcel Klega, Správa železnic, generální ředitelství
11:15
Inovace přejezdového zabezpečovacího zařízení PZZ-K
Marek Tyr, První SaZ Plzeň
11:30
Zkušenosti s použitím laserového scanneru pro kontrolu prostoru přejezdu
Michal Bačík, AŽD Praha
11:45
Brzdné křivky ETCS a jejich optimalizace na generické úrovni
Jakub Marek, AŽD Praha
12:00
Simulátor ETCS
Martin Leso, České vysoké učení technické
12:15
Systém ovládání přepínatelných balíz
Pavel Doubek, AŽD Praha
12:30
Odborná diskuse a závěr konference

Program sálu č. 1

Program sálu č. 2

04.10.2021

Program sálu č. 1

1. blok: Vize železnice dle motta „Rychle a bezpečně I.“
14:00
Modernizace železniční infrastruktury s vazbou na sdělovací a zabezpečovací techniku, realizované a připravované stavby
Mojmír Nejezchleb, Správa železnic, generální ředitelství
14:15
Role O14 při zvyšování rychlosti a bezpečnosti na železnici
Martin Krupička, Správa železnic, generální ředitelství
14:30
Příprava vysokorychlostních tratí v ČR
Martin Švehlík, Správa železnic, generální ředitelství
14:45
Vysokorychlostní tratě z pohledu sdělovací a zabezpečovací techniky
Radek Dobiáš, Správa železnic, generální ředitelství
15:00
České technologie pro moderní železnici
Antonín Diviš, ACRI
15:15
Coffee Break
15:45
Představení mezinárodní spolupráce
Radek Čech, Správa železnic, generální ředitelství
16:00
Implementace systému ETCS na tratích SŽ
Tomáš Konopáč, Správa železnic, generální ředitelství
2. blok: Interoperabilita v rámci Evropy
16:20
Implementace systému ETCS na tratích DB
Kristian Weiland, DB
16:40
Implementace systému ETCS na tratích ÖBB
zástupce ÖBB
17:00
Implementace systému ETCS na tratích PKP PLK
zástupce PLK
17:20
ERTMS National program na tratích v Itálii.
Fabio Senesi
17:40
Odborná diskuse
05.10.2021

Program sálu č. 1

1. blok: Dodatečné instalace palubních částí systému ETCS na vozidla
09:00
Instalace palubní části ETCS na speciální hnací vozidla SŽ
Tomáš Nachtman, Správa železnic, generální ředitelství
09:15
Požadavky DÚ (NSA) pro schválení dodatečné zástavby palubní části ETCS na vozidla
Jaromír Bittner, Drážní úřad (případně jiný zástupce DÚ)
09:30
Instalace palubní části systému ETCS na vozidla z pozice hodnotitele bezpečnosti
Karel Beneš, Výzkumný Ústav Železniční
09:45
Aktuální projekty zástaveb OBU ETCS v odpovědnosti AŽD Praha
Jan Švíka, AŽD Praha
10:00
Zkušenosti s vybavením drážních vozidel systémem ETCS L2 BL3
Tomáš Businský, ČD-Telematika
10:15
Odborná diskuse
10:30
Coffee Break
2. blok: Traťová část systému ETCS
11:15
Problematika provozování systému ETCS
Vladimír Říha, Správa železnic, Centrum telematiky a diagnostiky
11:30
Podmínky výhradního provozu systému ETCS
Martin Trögel, Správa železnic, generální ředitelství
11:45
Upgrade KP ETCS na BL3
Antonín Diviš, AŽD Praha
12:00
Provádění testů kompatibility (ESC-CZ) v ZC Velim
Jan Vašků, Výzkumný ústav železniční
12:15
Odborná diskuse
12:30
Přestávka
3. blok: Vše se točí kolem systému ETCS
14:00
Koncepce zvyšování bezpečnosti na regionál. tratí
Radek Dobiáš, Správa železnic, generální ředitelství
14:15
EULYNX ve světle evropské normalizace
Peter Gurník, AŽD Praha
14:30
ATO over ETCS
Aleš Lieskovský, AŽD Praha
14:45
Zjednodušená mobilní část ETCS?
Antonín Diviš, AŽD Praha
15:00
Odborná diskuse
15:15
Coffee Break
4. blok: Sdělovací zařízení
15:45
Koncepce datových sítí
Vladimír Hora, Správa železnic, generální ředitelství
16:00
Segmentace a bezpečnost technologických sítí
Vojtěch Richter, TTC MARCONI
16:15
Vývoj v oblasti digitálních rádiových sítí
Ondřej Borovský, Správa železnic, generální ředitelství
16:30
FRMCS
Petr Vítek, Kontron Transportation
16:45
Pokrytí železničních koridorů v roce 2021
Pavel Cídl, ČTÚ
17:00
Jednotné záznamové prostředí
Jaroslav Váňa, Správa železnic, Centrum telematiky a diagnostiky
17:15
Aktuální trendy v záznamu dispečerských aplikací a pracovišť
Michal Drápalík, RETIA
17:30
Odborná diskuse
06.10.2021

Program sálu č. 1

Sekce sdělovací:
09:00
Vizuální a informační zařízení z produkce firmy Starmon
Ondřej Kovář, STARMON
09:15
IP rozhlasový systém
Josef Pethö, INOMA COMP
09:30
Bezpečný přístup ke správě aplikací a systémů
Petr Koch, Clarystone
09:45
Budování datových center pomocí VXLAN
Vojtěch Richter, TTC MARCONI
10:00
Cisco CyberVision - Zabezpečte své průmyslové řídicí systémy
Pavel Smolík, CISCO SYSTEMS
10:15
Paketové přenosy pro systém ETCS (GPRS)
Jiří Šanovec, AŽD Praha
10:30
Odborná diskuse
10:45
Coffee Break
11:15
Vývoj v oblasti diagnostiky závad jedoucích železničních vozidel
Vladimír Říha, Správa železnic, Centrum telematiky a diagnostiky
11:30
Dynamická váha WILD
Jaroslav Hronek, TAMTRON
11:45
Dynamická váha eRDM
Zsolt Szepessy, EVOPRO
12:00
Inovativní řešení vedoucí ke zvýšené spolehlivosti diagnostiky závad jedoucích železničních vozidel a železniční infrastruktury
Ladislav Smatana, DSRAILTECH
12:15
Problematika vysokorychlostního vážení na železnici
Jan Hlaváček, ČD-Telematika
12:30
Odborná diskuse

Program sálu č. 2

Sekce zabezpečovací:
09:00
Stavědlo K-2002 s LED návěstidly, přenosovým systémem a počítačem náprav SIRIUS 2.0 pro trať Havlíčkův Brod-Humpolec
Jiří Hollinger, STARMON
09:15
Zkušenosti z automatického testování SW SZZ
Lubomír Macháček, AŽD Praha
09:30
Zkušenosti s nasazením provizorních zabezpečovacích zařízení při modernizaci železničních uzlů
Jaroslav Mládek, STARMON
09:45
Rozšiřování ASVC na české železnici
Vlastimil Polach, AŽD Praha
10:00
Autonomní vlak – cíle, postupy, předpoklady
Vítězslav Landsfeld, AŽD Praha
10:15
Odborná diskuse
10:30
Coffee Break
11:00
Aktuální trendy v oblasti PZS
Marcel Klega, Správa železnic, generální ředitelství
11:15
Inovace přejezdového zabezpečovacího zařízení PZZ-K
Marek Tyr, První SaZ Plzeň
11:30
Zkušenosti s použitím laserového scanneru pro kontrolu prostoru přejezdu
Michal Bačík, AŽD Praha
11:45
Brzdné křivky ETCS a jejich optimalizace na generické úrovni
Jakub Marek, AŽD Praha
12:00
Simulátor ETCS
Martin Leso, České vysoké učení technické
12:15
Systém ovládání přepínatelných balíz
Pavel Doubek, AŽD Praha
12:30
Odborná diskuse a závěr konference
Stránky jsou optimalizovány pro použití s internetovým prohlížečem Google Chrome verze 93 a vyšší.
Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
Produced by BEA PRODUCTION for EXPOmedia