X
X

Program sálu č. 1

07.11.2023
I. blok: zahájení a úvodní slova, 20. výročí Správy železnic a konference SZT, Moderátor: Nela Eberl Friebová, Správa železnic
12:30
Oficiální zahájení konference, úvodní slov – úvodní slova
Martin Kupka, ministr dopravy
Jiří Svoboda, generální ředitel Správy železnic
Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Miroslav Žbánek, primátor města Olomouc
Zdeněk Chrdle, generální ředitel AŽD (generální partner konference)
12:55
Testovací trať (Schwarzenberg – Annaberg-Buchholz – Vejprty – Chomutov), podpis memoranda mezi Správou železnic a DB Netz
II. blok: Úvodní diskuse – aktuální stav, očekávání a budoucnost ERTMS, Moderátor: Nela Eberl Friebová, Správa železnic
13:00
Úvodní diskuse
Mathias Ruette, koordinátor programu ERTMS, Evropská komise
Dr. Kristian Weiland, náměstek generálního ředitele pro oblast techniky, DB Netz
Dr. Johannes Pluy, člen představenstva ÖBB Infrastruktur
Jiří Svoboda, generální ředitel, Správa železnic
15:00
Coffee Break
III. blok: Ve světle digitalizace – příprava, zkušenosti a financování, Moderátor: Nela Eberl Friebová, Správa železnic
15:45
Financování železniční infrastruktury (zaměření na technologické stavby)
Zbyněk Hořelica, SFDI
16:00
Modernizace železniční infrastruktury s vazbou na sdělovací a zabezpečovací techniku, realizované a připravované stavby
Mojmír Nejezchleb, Správa železnic, generální ředitelství
16:15
Vysokorychlostní tratě v ČR, Moravská brána
Jakub Bazgier, Správa železnic, generální ředitelství, Stavební správa VRT
16:30
Digitální železnice
Radek Dobiáš a Radek Volf, Správa železnic, generální ředitelství
16:45
Autonomní železnice (včetně on-line demonstrace)
Antonín Diviš, AŽD
17:00
Zkušenosti s provozem ETCS v ČR
Vladimír Říha, Správa železnic, Centrum techniky a diagnostiky
17:15
Příprava staveb s ETCS L2
Martin Trögel, Správa železnic, generální ředitelství
17:30
Digitální technická mapa železnic
Libor Vavrečka, Správa železnic, Správa železniční geodézie
17:45
Odborná diskuse
08.11.2023
I. blok: TSI CCS, Moderátor: Nela Eberl Friebová, Správa železnic
08:30
Program ETCS a TSI CCS 2023 na Správě železnic
Tomáš Konopáč, Správa železnic, generální ředitelství
08:45
Hlavní novinky související s vydáním TSI CCS 2023
Jakub Marek, AŽD
09:00
Zkušenosti s procesem Trackside Approval u ERA
Michal Bahenský, Správa železnic, generální ředitelství
09:15
Poznatky z praxe se schvalováním dle 4. železničního balíčku
Jakub Hlína, ČD-Telematika
09:30
Praktické aplikace ATO over ETCS
Aleš Lieskovský, AŽD
09:45
"Best practice" Hegyeshalom - Budapešť
Martin Kerekes, Thales
10:00
Odborná diskuse
10:15
Coffee Break
II. blok: Zahraniční zkušenosti se systémem ETCS, Moderátor: Nela Eberl Friebová, Správa železnic
10:45
Mezinárodní spolupráce
Petr Provazník, Správa železnic, generální ředitelství
11:00
Zkušenosti s provozem ETCS v Itálii
zástupce RFI
11:15
Zkušenosti s provozem ETCS v Norsku
zástupce BaneNor
11:30
Zkušenosti s provozem ETCS ve Velké Británii
Network Rail
11:45
Zkušenosti s provozem ETCS ve Švýcarsku
zástupce SBB
12:00
Zkušenosti s provozem ETCS ve Finsku
zástupce Vayla
12:15
Odborná diskuse
12:30
Oběd
III. blok: Digitalizace železnice, Moderátor: Nela Eberl Friebová, Správa železnic
14:00
Použití leteckých prostředků pro diagnostiku železniční infrastruktury
Radek Wagner, AŽD
14:15
Digitální dvojče v činnostech AŽD
Lubomír Macháček, AŽD
14:30
Provozní zkušenosti se systémem SIRIUS 3.0
Starmon
14:45
BIM při přípravě a realizaci staveb
Stanislav Vitásek, Správa železnic, generální ředitelství
15:00
BIM (pomocník nebo povinnost)
Václav Kudělka, AŽD
15:15
Odborná diskuse
15:30
Coffee Break
IV. blok: Témata z oblasti sdělovací techniky, Moderátor: Nela Eberl Friebová, Správa železnic
16:00
Plány v oblasti digitálních rádiových sítí
Ondřej Borovský, Správa železnic, generální ředitelství
16:15
Aspekty implementace FRMCS v přenosové síti
Martin Škvor, Clarystone a Jiří Rott, Cisco systems
16:30
Aplikační vrstva systému FRMCS
Martin Bajer, TTC MARCONI
16:45
Diagnostika a stav moderních rádiových systémů na železnici
Petr Vítek, Kontron Transportation
17:00
Odborná diskuse
V. blok: Kybernetická bezpečnost, Moderátor: Nela Eberl Friebová, Správa železnic
17:15
Kybernetická bezpečnost na železnici
Lukáš Ondráček, Správa železnic, Správa železniční telematiky
17:30
Cyber security x Safety security
Radek Prokopec, AŽD
17:45
ČD-Telematika a kybernetická bezpečnost
Filip Pávek, ČD-Telematika
18:00
Testování kybernetické bezpečnosti
Jaroslav Brabec, VUZ
18:15
Odborná diskuse
09.11.2023
Sekce sdělovací techniky, Moderátor: Aleš Havlín a Vladimír Říha, Správa železnic, SŽT a Centrum techniky a diagnostiky
09:00
Změna manuálu a popis sdělovacího zařízení na VRT
Kapička, Správa železnic
09:15
Co přináší centralizace ICT
Dalibor Fajkus, Správa železnic, SŽT
09:30
IoT & bezpečnost na železnici
Vojtěch Richter, TTC MARCONI
09:45
Zobrazovače pro ISC z produkce STARMON
Ondřej Kovář, Starmon
10:00
Mobilní BTS
zástupce Ayudate
10:15
Odborná diskuse
10:30
Coffee Break
11:00
Diagnostika metodou akustických vibrací
Ladislav Smatana, DSRailtech
11:15
Moderní trendy diagnostiky železničního svršku, SENSONIC
František Frýbort, AŽD
11:30
Snímkování infrastrukturních objektů
Tomáš Liška, FoxCom
11:45
Měření pokrytí koridorů signálem veřejného operatéra
zástupce ČTÚ
12:00
Problematika diagnostiky GSM-R
Jiří Šustr, Správa železnic, Centrum techniky a diagnostiky
12:30
Odborná diskuse a závěr konference

Program sálu č. 2

09.11.2023
Sekce zabezpečovací techniky, Moderátor: Libor Mrhálek a Martin Trögel, Správa železnic, generální ředitelství
09:00
Novinky v zabezpečení výhybek
Jiří Hlaváč, AŽD
09:15
Modernizace malého zkušebního okruhu
zástupce VUZ
09:30
Nové testovací vozidlo pro digitální technologie
Jan Krejčí, AŽD
09:45
Digitalizace v oblasti řízení provozu
Martin Šturma, AŽD
10:00
Datové vazby mezi zabezpečovacími systémy
přínosy a omezení – Jiří Uhlíř, AŽD
10:15
Odborná diskuse
10:30
Coffee Break
11:00
Požadavky pro zvýšení rychlosti na 200 km/h z pohledu zabezpečovacího zařízení
Libor Mrhálek, Správa železnic
11:15
Novinky z oblasti PZS
Marcel Klega, Správa železnic
11:30
Zkušenosti s provozem balíz
Jan František Sedláček, Správa železnic
11:45
Zástavby OBU ETCS pro speciální vozidla SŽ,
Igor Ivanov, AŽD
12:00
Zkušenosti se zástavbami OBU ETCS
Josef Mrázek, ČD-Telematika
12:15
Simulátor ETCS, školení strojvedoucích
Lukáš Matta, Správa železnic
12:30
Odborná diskuse a závěr konference

Program sálu č. 1

Program sálu č. 2

07.11.2023

Program sálu č. 1

I. blok: zahájení a úvodní slova, 20. výročí Správy železnic a konference SZT, Moderátor: Nela Eberl Friebová, Správa železnic
12:30
Oficiální zahájení konference, úvodní slov – úvodní slova
Martin Kupka, ministr dopravy
Jiří Svoboda, generální ředitel Správy železnic
Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Miroslav Žbánek, primátor města Olomouc
Zdeněk Chrdle, generální ředitel AŽD (generální partner konference)
12:55
Testovací trať (Schwarzenberg – Annaberg-Buchholz – Vejprty – Chomutov), podpis memoranda mezi Správou železnic a DB Netz
II. blok: Úvodní diskuse – aktuální stav, očekávání a budoucnost ERTMS, Moderátor: Nela Eberl Friebová, Správa železnic
13:00
Úvodní diskuse
Mathias Ruette, koordinátor programu ERTMS, Evropská komise
Dr. Kristian Weiland, náměstek generálního ředitele pro oblast techniky, DB Netz
Dr. Johannes Pluy, člen představenstva ÖBB Infrastruktur
Jiří Svoboda, generální ředitel, Správa železnic
15:00
Coffee Break
III. blok: Ve světle digitalizace – příprava, zkušenosti a financování, Moderátor: Nela Eberl Friebová, Správa železnic
15:45
Financování železniční infrastruktury (zaměření na technologické stavby)
Zbyněk Hořelica, SFDI
16:00
Modernizace železniční infrastruktury s vazbou na sdělovací a zabezpečovací techniku, realizované a připravované stavby
Mojmír Nejezchleb, Správa železnic, generální ředitelství
16:15
Vysokorychlostní tratě v ČR, Moravská brána
Jakub Bazgier, Správa železnic, generální ředitelství, Stavební správa VRT
16:30
Digitální železnice
Radek Dobiáš a Radek Volf, Správa železnic, generální ředitelství
16:45
Autonomní železnice (včetně on-line demonstrace)
Antonín Diviš, AŽD
17:00
Zkušenosti s provozem ETCS v ČR
Vladimír Říha, Správa železnic, Centrum techniky a diagnostiky
17:15
Příprava staveb s ETCS L2
Martin Trögel, Správa železnic, generální ředitelství
17:30
Digitální technická mapa železnic
Libor Vavrečka, Správa železnic, Správa železniční geodézie
17:45
Odborná diskuse
08.11.2023

Program sálu č. 1

I. blok: TSI CCS, Moderátor: Nela Eberl Friebová, Správa železnic
08:30
Program ETCS a TSI CCS 2023 na Správě železnic
Tomáš Konopáč, Správa železnic, generální ředitelství
08:45
Hlavní novinky související s vydáním TSI CCS 2023
Jakub Marek, AŽD
09:00
Zkušenosti s procesem Trackside Approval u ERA
Michal Bahenský, Správa železnic, generální ředitelství
09:15
Poznatky z praxe se schvalováním dle 4. železničního balíčku
Jakub Hlína, ČD-Telematika
09:30
Praktické aplikace ATO over ETCS
Aleš Lieskovský, AŽD
09:45
"Best practice" Hegyeshalom - Budapešť
Martin Kerekes, Thales
10:00
Odborná diskuse
10:15
Coffee Break
II. blok: Zahraniční zkušenosti se systémem ETCS, Moderátor: Nela Eberl Friebová, Správa železnic
10:45
Mezinárodní spolupráce
Petr Provazník, Správa železnic, generální ředitelství
11:00
Zkušenosti s provozem ETCS v Itálii
zástupce RFI
11:15
Zkušenosti s provozem ETCS v Norsku
zástupce BaneNor
11:30
Zkušenosti s provozem ETCS ve Velké Británii
Network Rail
11:45
Zkušenosti s provozem ETCS ve Švýcarsku
zástupce SBB
12:00
Zkušenosti s provozem ETCS ve Finsku
zástupce Vayla
12:15
Odborná diskuse
12:30
Oběd
III. blok: Digitalizace železnice, Moderátor: Nela Eberl Friebová, Správa železnic
14:00
Použití leteckých prostředků pro diagnostiku železniční infrastruktury
Radek Wagner, AŽD
14:15
Digitální dvojče v činnostech AŽD
Lubomír Macháček, AŽD
14:30
Provozní zkušenosti se systémem SIRIUS 3.0
Starmon
14:45
BIM při přípravě a realizaci staveb
Stanislav Vitásek, Správa železnic, generální ředitelství
15:00
BIM (pomocník nebo povinnost)
Václav Kudělka, AŽD
15:15
Odborná diskuse
15:30
Coffee Break
IV. blok: Témata z oblasti sdělovací techniky, Moderátor: Nela Eberl Friebová, Správa železnic
16:00
Plány v oblasti digitálních rádiových sítí
Ondřej Borovský, Správa železnic, generální ředitelství
16:15
Aspekty implementace FRMCS v přenosové síti
Martin Škvor, Clarystone a Jiří Rott, Cisco systems
16:30
Aplikační vrstva systému FRMCS
Martin Bajer, TTC MARCONI
16:45
Diagnostika a stav moderních rádiových systémů na železnici
Petr Vítek, Kontron Transportation
17:00
Odborná diskuse
V. blok: Kybernetická bezpečnost, Moderátor: Nela Eberl Friebová, Správa železnic
17:15
Kybernetická bezpečnost na železnici
Lukáš Ondráček, Správa železnic, Správa železniční telematiky
17:30
Cyber security x Safety security
Radek Prokopec, AŽD
17:45
ČD-Telematika a kybernetická bezpečnost
Filip Pávek, ČD-Telematika
18:00
Testování kybernetické bezpečnosti
Jaroslav Brabec, VUZ
18:15
Odborná diskuse
09.11.2023

Program sálu č. 1

Sekce sdělovací techniky, Moderátor: Aleš Havlín a Vladimír Říha, Správa železnic, SŽT a Centrum techniky a diagnostiky
09:00
Změna manuálu a popis sdělovacího zařízení na VRT
Kapička, Správa železnic
09:15
Co přináší centralizace ICT
Dalibor Fajkus, Správa železnic, SŽT
09:30
IoT & bezpečnost na železnici
Vojtěch Richter, TTC MARCONI
09:45
Zobrazovače pro ISC z produkce STARMON
Ondřej Kovář, Starmon
10:00
Mobilní BTS
zástupce Ayudate
10:15
Odborná diskuse
10:30
Coffee Break
11:00
Diagnostika metodou akustických vibrací
Ladislav Smatana, DSRailtech
11:15
Moderní trendy diagnostiky železničního svršku, SENSONIC
František Frýbort, AŽD
11:30
Snímkování infrastrukturních objektů
Tomáš Liška, FoxCom
11:45
Měření pokrytí koridorů signálem veřejného operatéra
zástupce ČTÚ
12:00
Problematika diagnostiky GSM-R
Jiří Šustr, Správa železnic, Centrum techniky a diagnostiky
12:30
Odborná diskuse a závěr konference

Program sálu č. 2

Sekce zabezpečovací techniky, Moderátor: Libor Mrhálek a Martin Trögel, Správa železnic, generální ředitelství
09:00
Novinky v zabezpečení výhybek
Jiří Hlaváč, AŽD
09:15
Modernizace malého zkušebního okruhu
zástupce VUZ
09:30
Nové testovací vozidlo pro digitální technologie
Jan Krejčí, AŽD
09:45
Digitalizace v oblasti řízení provozu
Martin Šturma, AŽD
10:00
Datové vazby mezi zabezpečovacími systémy
přínosy a omezení – Jiří Uhlíř, AŽD
10:15
Odborná diskuse
10:30
Coffee Break
11:00
Požadavky pro zvýšení rychlosti na 200 km/h z pohledu zabezpečovacího zařízení
Libor Mrhálek, Správa železnic
11:15
Novinky z oblasti PZS
Marcel Klega, Správa železnic
11:30
Zkušenosti s provozem balíz
Jan František Sedláček, Správa železnic
11:45
Zástavby OBU ETCS pro speciální vozidla SŽ,
Igor Ivanov, AŽD
12:00
Zkušenosti se zástavbami OBU ETCS
Josef Mrázek, ČD-Telematika
12:15
Simulátor ETCS, školení strojvedoucích
Lukáš Matta, Správa železnic
12:30
Odborná diskuse a závěr konference
Produced by BEA PRODUCTION for EXPOmedia © 2023