13.03.2024
16:00

Domácí eHealth startupy a andělští investoři


Pořádá Centrum česko-izraelských inovací a partnerství Moravské vysoké
školy Olomouc ve spolupráci s Inovačním centrem Olomouckého kraje
a digitálním inovačním hubem DIGI2Health organizovaným
Vědeckotechnickým parkem Univerzity Palackého v Olomouci.

Petr Šíma, DEPO Ventures
David Skála, Kardi Ai
Radim Šlachta, mySASY
Martin May, Oscillator Labs
Miloš Dendis, Dendis Capital

Akce je určena pro studenty, inovátory, podnikatele, investory
a všechny milovníky světa startupů.


Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
Produced by BEA PRODUCTION for MVSO