od 27.04.2022
do 30.06.2022

Jak to vypadá, když to padá?
Kybernetická bezpečnost v nemocnicích

 

 

 

 

 

Naši partneři:

Cisok
MVSO
Check point
Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
Produced by BEA PRODUCTION